O nás Realizácie Technické vybavenie Podporujeme

Realizácie

20172016
„Vyhotovenie búracích, murárskych a zatepšovacích prác vrátane materiálu na objektoch SO 01 – Základná škola, SO 02 – triedny pavilón a SO 03 – Družina – jedáleň“ Handlová
Investícia: 134178.14 €
„Prestavba kultúrneho domu na komunitné centrum“ Nitrianske Sučany
Investícia: 390249.38 €
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom
Investícia: 748612.25 €
Oprava strechy Základná škola Nitrianske Pravno časť škôlka
Investícia: 26895.50 €
Zateplenie objektov MŠ v obci Poruba
Investícia: 40000.00 €
Rekonštrukcia a výmena zdrojov energie budov ZŠ a MŠ Čereňany
Investícia: 174847.22 €
Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce
Investícia: 946345.75 €
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v Koši
Investícia: 434400.16 €
Hotel Slovakia Trenčianske Teplice – rekonštrukcia kuchyne
Investícia: 98033.55 €
Zmena nedokončenej stavby – Prestavba bytového domu na DOS Štúrovo
Investícia: 610144.38 €
123