O nás Realizácie Technické vybavenie Podporujeme

Kontakty

Názov: BENY - STAV Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pobočka: Necpalská 30, 971 01 Prievidza

V zastúpení:Igor Pastierik - konateľ

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
číslo účtu: SK73 1100 0000 0029 2986 1298

IČO:36 683 744
DIČ:SK2022262143

Tel: 046/540 26 90
Fax: 046/540 26 91
e-mail: benystav@benystav.sk

zápis: Č. zápisu v OR:
OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 65675/B